Hva om jeg får avslag på lånesøknaden?

Når du søker om lån hos banker og finansieringsselskaper, vil søknaden din gå gjennom en automatisk kredittvurdering. Noen få selskaper gjør dette manuelt, men hos langt de fleste skjer dette via avanserte datasystemer. Det er dermed maskinen som regner ut din kredittscore. Ut fra en rekke parametere vil disse systemene vil vurdere risikoen for å innvilge deg et lån. Disse er blant annet din inntekt, hvor mye gjeld du har, din betalingshistorikk og andre opplysninger som banken bruker i vurderingen sin. Det skjer dessverre ofte at banken sier nei til å godkjenne søknader om forbrukslån. Mellom 30 og 90% av alle søknader ender opp med avslag, så skulle det skje deg er du ikke den eneste. Grunnene kan være mange. Vi har nevnt noen av dem her:

Du kan ha søkt om for høyt lånebeløp i forhold til inntekt og månedlige utgifter. Banken mener da at det er for stor en risiko og mener at du ikke kan betjene lånet du har søkt om.

Du har valgt for høye månedlige betalinger i forhold til inntekt. Det kan hende at resultatet av søknaden blir annerledes om du velger en lengre nedbetalingsperiode.

Du har flyttet et par ganger de siste årene. Dette kommer dessverre negativt ut på disse kredittvurderingene, da systemene mener det er et tegn på at du er mindre “stabil”.

Du har hatt ett år uten inntekt. Dette kan være fordi du f.eks. har vært et år i utlandet og ikke har hatt skattbar inntekt til Norge. Da vil du stå med null i inntekt og dette kan føre til avslag.

Kanskje du har en del gjeld fra før av. Da vil banken vurdere at du ikke har mulighet til å betjene ytterligere gjeld.

Er du i begynnelsen av 20-årene kan det telle negativt. Siden det er mindre data for banken å forholde seg til når du er ung, trekker dette ned kredittscoren din.

Hva kan du så gjøre for å endre på avslaget og få en bedre og høyere kredittscore?

Det er flere ting som du kan gjøre for å bedre resultatet av kredittvurderingen. En ting er å sørge for at dine økonomiske forhold er oppdatert. Kan du f.eks. dokumentere en høyere inntekt enn hva som er registrert, så bør du sende inn slik dokumentasjon da dette kan gi deg en bedre rating. Det er også viktig å sørge for å være en god betaler. Dette har stor innvirkning på kredittscoren.  Har du en samboer, så er det større sjanse for å få søknaden innvilget om dere søker sammen. Da står dere for halvparten av gjelden begge to, noe som er positivt for banken.

Det er også viktig å sørge for ikke å ha noen igangværende inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Dette er stort sett ensbetydende med et avslag på søknaden. Det er derfor viktig å rydde opp om du har en sak som har gått til inkasso. Har du fått en anmerkning, vil denne bli slettet så snart gjelden er gjort opp og du vil da kunne søke om lån på nytt.  Skulle det vise seg vanskelig å bli kvitt en betalingsanmerkning, er ikke alt håp ute.

Bluestep tilbyr hjelp

Bluestep er en av få aktører på markedet som tilbyr lån til refinansiering, også selv om du har en betalingsanmerkning. Kravet er at du kan stille egen bolig som sikkerhet for lånet. Så har du fått avslag på en søknad om forbrukslån, som du ville bruke til refinansiering av de dyre kredittkortene, er det fortsatt en mulighet her. Har du egen bolig med litt friverdi, kan du sjekke nettsidene til Bluestep for mer informasjon.